Bůh - člověk - příroda

O nás

Videodokument

www.akceproskoly.cz


   Organizace SOLA Šafov byla založena v roce 1992 jako stejnojmenná sesterská organizace spolku SOLA Langau v Rakousku. Orientuje se na práci s dětmi a mládeží, křesťanskou formaci mladých lidí, vztahovou výchovu, obětavost, odpovědnost za sebe i za druhé a toleranci v soužití s jinými národy, zejména s nejbližšími sousedy v Rakousku. Organizuje všechny druhy pobytů – duchovní cvičení pro mládež, jazykové kurzy, kurzy estetické výchovy a hudební kurzy, sportovní a jiné kurzy a klasické skaustké tábory. Velký důraz klade spolek na zdravý rodinný život, na význam rodiny a často poskytuje svoje zařízení pro pobyty rodin. SOLA má úzké partnerské vztahy s rakouskými organizacemi SOLA Langau a EUROSOLA.

   Spolek SOLA Šafov má základnu v Šafově, v malé osadě v těsné blízkosti hranice s Rakouskem, se kterým spojena turistickým hraničním přechodem ( určen pro pěší, cykloturisty a od prosince 2007 také pro osobní motorová vozidla ).    Pro aktivity spolku SOLA slouží celkem tři objekty – Dům sv. Anežky, Dům SOLA a dům MIRIAM a vlastní tábořiště. Je rovněž možné využívat zařízení rakouského spolku SOLA Langau, které je vzdálené cca 2,5 km od Šafova. Celý komplex plně funkční a může pracovat v celém rozsahu celoročně. S oblibou jej využívají zejména školy, zájmové organizace, farnosti i rodiny a jednotlivci.

   Šafov leží v krásné přírodě, v těsné blízkosti NP Podyjí, blízko je Vranovská přehrada (7km), Vranov nad Dyjí (8 km), hrad Bítov (12 km), krásné jezero pro plavání a další vodní sporty na rakouské straně ( 1,5 km). Trpí však složitými historickými událostmi. Původně významná centrální obec pro Dolní Rakousko i českou stranu s 1500 obyvateli ještě na začátku 20. století je nyní bezvýznamným místem se 154 obyvateli. (Během II.svět.války byli nejprve vysídleni Češi, kteří tvořili menšinu obyvatelstva, potom Židé, poměrně velká a významná komunita, je zde velký a cenný židovský hřbitov, a po válce byli odsunuti Němci, kteří tvořili většinu obyvatel Šafova). Tyto události jsou stále v podvědomí obce a oblasti a jsou bolestně vnímány. Primiční mše sv. P. Vojtěcha Protivínského, šafovského rodáka, byla proto organizována jako pouť smíření (1998).

   Prostředí a klidná poloha Šafova a Šafovska je ideálním místem pro práci s dětmi a mládeží, pro působení na ně, pro rodiny, je ideálním místem pro pobyty se ztišením, ale i pro pobyty se sportovním zaměřením.


Mapa

© 2008 SOLA Šafov